28 Şubat 2012 Salı

Sanat Güvercinleri uçmaya başladılar...

Barış Güvercini, Pablo Picasso, 1961***

Yaşları 7-11 arası değişen Sanat Güvercinleri 25 Şubat 2012'de uçmaya başladılar...
Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi, Şubat 2012

27 Şubat 2012 Pazartesi

Sanat Okuryazarlığı Türkiye

Sanat Okuryazarlığı Nedir?

Sanat Okuryazarlığı, bireylerin güzel sanatlara ve sanat eserlerine ilgi ve sevgi geliştirmeleridir.

Kişisel duygu ve düşüncelerini sanatın evrensel diliyle ifade etmek için gerekli temel bilgi ve becerilere sahip olmalarıdır.


Sanatın çocukların okul ve hayat başarılarına katkısı var mıdır?

Müzik başta olmak üzere, her türlü sanat çalışmasının çocukların bilişsel ve ruhsal gelişimine büyük katkılarda bulunduğu Türkiye’de ve dünyada yapılan kısa ve uzun dönemli bilimsel araştırmalarla sayısal olarak ortaya konulmuştur.

Sanat çocuklara kendilerini tanıma, ifade etme ve yaratıcı bir dille paylaşma imkânı tanıdığı için, sorun çözme becerilerinin de erken yaşta gelişmesini sağlamaktadır.

Sanat Okuryazarlığı Türkiye Projesi

Sanat Okuryazarlığı Türkiye Projesi, önce İstanbul'da, sonra beş yıllık bir süre içinde, ülke genelinde 7-11 yaş arası çocuklara ulaşmayı hedefleyen bir halk eğitimi çalışmasıdır.

  • Projenin birinci amacı, maddi imkânları ve sanat etkinliklerine erişim fırsatı ve alışkanlığı daha az olan toplumsal gruplardan başlayarak, çocuklarda sanat sevgisi, bilinci ve isteği uyandırmaktır.

  • Projenin ikinci amacı, Sanat Öğretmenlerine ve Güzel Sanatlar eğitimi alan öğrencilere, bu alandaki sosyal sorumluluklarını hatırlatmak ve gönüllü olarak topluma hizmet etmek için bir çalışma platformu sağlamaktır.

  • Projenin üçüncü amacı, kitle iletişim araçlarında sanat ve sanat eğitimine yönelik yayınların sayıca artması ve nitelik yönünden zenginleşmesi yönünde bilinç ve istek yaratmaktır.