31 Ekim 2015 Cumartesi

Sanat Okuryazarlığı projesine ilk atıf

Sanat Okuryazarlığı ölçeğinin hazırlanması ve geliştirilmesi - Arş. Gör. İzzet Yücetoker, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Anabilim Dalı

Sanat okuryazarlığı projelerinin başlaması, bu alana katkı sağlayacak diğer hizmetlerin ve yayınların yavaş yavaş ortaya çıkması, bu okuryazarlık türü için belirli çalışma yapılmasının ihtiyaç olduğunu
göstermektedir. İnternetin yaygınlaşması, belirli bilgilere zamanında ulaşılması ve bu bilgileri doğru yerde kullanılmasına dair çalışmaların günümüz insanları için önemli olduğu düşünülmektedir.
Diğer okuryazarlık alanlarına göre sanat okuryazarlığı hakkında çok bilgiye rastlanmamasının yanında gerek sanat öğretmenlerinin gerekse öğrencilerinin sanat okuryazarlığı bilgi düzeylerini ölçecek ve belirleyecek bir sanat okuryazarlığı ölçeği bulunmamaktadır. Özellikle resim ve müzik eğitimi alanlarındaki insanların gördükleri veya dinledikleri eserleri kendi eserleriyle birleştirebilme yetileri, kütüphane araştırmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri yorumlamalarına ve sanat okuryazarlığı düzeylerini belirlemeye dair herhangi bir ölçek geliştirilmemiştir.
Bu nedenden dolayı bu çalışmada, günümüz resim ve müzik sanatı ile uğraşan öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin sanat okuryazarlık bilgi ve becerilerini ölçebilecek bir Sanat Okuryazarlığı Ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

21 Temmuz 2015 Salı

Learning Through Art - Guggenheim Müzesi Eğitim ProgramıLearning Through Art (Sanatla Öğreniyoruz) programı 1970 yılında eğitim gönüllüsü Natalie K. Lieberman tarafından New York'taki devlet okullarının ders programlarından sanat ve müzik derslerinin çıkarılmasına bir tepki olarak oluşturulmuş. Geride kalan 40 yıl boyunca LTA, New York eyaletindeki 5 kentte sürdürülmüş ve 100.000'den fazla, farklı ekonomik ve kültürel geçmişe sahip öğrenciyi eğitim hizmeti ile buluşturmuş.

Program bugün, öğrencilerin yaratıcı gücünü, resmi ders programlarını destekleyen; sürdürülebilir, süreç odaklı sanat projeleri tasarlayarak canlandırma görevini üstleniyor. Program kapsamında sanatçılar New York devlet okullarındaki sınıf öğretmenleri ile 20 hafta süre ile işbirliği yaparak, yıllık plana uyarlanan sanat projelerini yürütüyorlar. Bu süre içinde öğrenciler sanatla tanışıyor, sanatı tartışıyor ve sanatsal ürünler ortaya koyuyor. Öğrencilerin işlerinden seçilen örnekler yıl sonunda Guggenheim Müzesi'nde sergileniyor*.

*A Year with Children

Learning Through Art